ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༦

རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོ་གསར་གྱི་ཉིན་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ


༄༅། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིར་གནས་སྡོད་བོད་མི་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ལོ་གསར་ཚེས་གཅིག་གི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་ཕྱོགས་སུ་གོམ་བགྲོད་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ངོ་རྒོལ་སྐད་འབོད་དང་ བོད་ནང་གི་བོད་མི་རྣམས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད་

XS
SM
MD
LG