ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༤

རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་པ་ཞིག་གིས་སྙན་ངག་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་པ་


༄༅།། ། རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་མི་མཐུན་མཁན་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལ་ གཞུང་གི་སྲིད་དབང་མགོ་རྟིང་སློག་རྒྱུའི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་ གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཁྲིམས་བཤེར་བྱས་ཡོད་པ་དང་ གཞུང་གི་གྱོད་འཛུགས་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ཚོས་ཁོང་གིས་འབྲི་རྩོམ་བྱས་པའི་སྙན་ངག་གི་གྲས་ཤིག་ ཁོང་གིས་སྲིད་དབང་མགོ་བརྟིང་སློག་རྩིས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་ཀྱི་དཔང་རྟགས་སུ་ངོས་འཛིན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད་

XS
SM
MD
LG