ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་ཞི་བའི་ལས་དོན་ཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་མཐུན་གྲོས་མིང་རྟག་བཀོད་པ།


༄༅།།། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་དང་རྒྱ་གར་ནས་རེ་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཞི་བའི་ལས་དོན་ཆེད་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲན་

ནུས་ཤུགས་མཉམ་ལས་བྱ་རྒྱུའི་མཐུན་གྲོས་ཐོག་མིང་རྟག་བཀོད་པ་དེ་ཡིས་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་བཟོ་ཚོ

ང་ལས་ཁང་ཁག་ནས་རྒྱ་གར་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་འཕྲུལ་འཁོར་ཕྱི་ཚོང་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ག

སར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙ

ནསྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG