ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྤོས་ངལ་རྩོལ་བ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་བསལ་རྒྱུ།


༄༅།།། ཡུལ་གྱི་ནང་གནས་སྤོས་ངལ་རྩོལ་བ་ཚོའི་དཀའ་ངལ་ཁག་དང་ གྲོང་གསེབ་ཀྱི་ས་ཞིང་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་འཕྲོག་ལེན་བྱེད་པའི་གནད་དོན་ཁག་བསལ་རྒྱུའི་ཐབས་ལམ་རྒྱ་ནག་གིས་འཚོལ་དགོས་པའི་སྐོར་ རྒྱ་ནག་མི་དམངས་རྒྱལ་ཡོངས་ཆབ་སྲིད་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

འབྲེལ་ཡོད།

XS
SM
MD
LG