ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༠༩/༢༩

ཨོ་གླིང་གི་འོས་བསྡུར་རྒྱ་ནག་གིས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ཐེར་འདོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་བསྡུ་ཁག་ལ་འགྲན་ཞུགས་བྱེད་མཁན་འོས་མི་ཚོའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་འགྲོ་གྲོན་རོགས་དངུལ་སྤྲོད་ཐབས་ཀྱི་ལྐོག་ཇུས་གཤོམ་གྱི་ཡོད་པ་ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་སྟེ་ངན་ཇུས་དེ་ཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད་པ།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG