ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ལི་ཁེ་ཆང་གློ་ཚད་འབྱུང་ཡུལ་དེར་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེ་རིང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཁེ་ཆང་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་འབྱུང་ཡུལ་ཝུ་ཧན་གྲོང་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ཁུལ་དེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་སྣེ་ཚོས་རིམས་ནད་བཀག་འགོག་བྱེད་སྟངས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད།

༄༅།རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནསགློ་ཚད་གསར་པ་ཞིག་ཁྱབ་གདལ་ཕྱིན་ནས་ད་ལྟའི་ཆར་རྒྱ་ནག་ནང་ཁུལ་དུ་མི་༨༠ལྷག་ལ་འཆི་སྐྱོན་བྱུང་བ་སོགས་ཚབས་ཆེའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པའི་སྐབས་ཏེ། དེ་རིང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིནརྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལི་ཁེ་ཆང་རིམས་ནད་ཁྱབ་གདལ་བྱུང་ཡུལ་ཝུ་ཧན་གྲོངདུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ུལ་དེའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལས་སྣེ་ཚོས་རིམས་ནདབཀག་འགོག་བྱེད་སྟངས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG