ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

དཀར་པོ་ཆེ་བུ་འཁྲིད་ལ་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་སྲིད།


༄༅།། བྱང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་ཁེ་ན་ཌའི་པཀ་ཌེལ་དང་ཧ་ཡེ་པག་ས་གནས་ཀྱི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་འོས་འདེམས་ལ་བོད་མོ་ན་གཞོན་མ་དཀར་པོ་ཆེ་བུ་འཁྲིད་འགྲན་ཞུགས་བྱས་ནས་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁ་འཐོབ་སྲིད་པའི་རྣམ་པ་གསལ་བོ་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་འོས་མི་དཀར་པོ་ཆེ་བུ་ཁྲིད་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གི་འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་ལ་དངོས་སུ་ཞུགས་མཁན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG