ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

༩་པའི་༡༡་གི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཚོས་དགོས་འདུན་བཏོན་པ་ལྟར་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་དབུས་ཞིབ་གཅོད་ལས་ཁུངས་ལ་༩་པའི་༡༡་གི་གཏོར་རྒོལ་ལ་ཞིབ་འཇུག་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱ་དགོས་པའི་དམིགས་བསལ་བཀོད་ཁྱབ་ཅིག་བཏང་ཡོད་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG