སྒྲ་སྐད། རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་དབུལ་ཕྱུག་གི་ཧེ་བག་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་གཅིག་ཆགས་པ།

རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་ནང་དཔལ་འབྱོར་སྟོབས་ཤུགས་ཨང་གཉིས་པ་དེ་ཡིན་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་ཡོད་མོད། རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡི་ནང་དུ་མི་དམངས་ཀྱི་དཔལ་འབྱོར་ལ་བལྟས་ན་ཕྱུག་པོ་དང་དབུལ་པོའི་བར་གྱི་ཁྱད་པར་གནམ་ས་ལྟ་བུ་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱུག་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཡོང་འབབ་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཡི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཕྱེད་ཀ་མ་ཟིན་ཙམ་ཆགས་ཡོད། མང་བ།ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༣༠i
X
30.03.2015
ཡེ་མེན་དུ་དམག་འཁྲུག རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མོལ། ཡེ་ཤུ་འདས་ལོག་གི་དུས་ཆེན། ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་སྦྱོང་། སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་དང་མང་ཚོགས་ཀྱི་རེ་བ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།