ཨ་རི།

ཨ་མི་རི་ཀ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་སོ་ཉུལ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།

དེང་སང་ཨ་མི་རི་ཀ་ནི་ རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་སོ་ཉུལ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་སྒེར་ཚན་པ་ཁག་གི་རིག་མཛོད་འཕྲུལ་ཆས་ནང་ལྐོག་ཏུ་འཛུལ་ནས་གསང་བ་རྐུ་འཁྱེར་བྱེད་པར་བརྟེན་ ད་ཕན་ཨ་མི་རི་ཀར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐོག་ནས་ཨ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་མང་པོ་གྱོང་གུན་ཕོག་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཨ་མི་རི་ཀ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་སོ་ཉུལ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།
ཨ་མི་རི་ཀ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་གྱིས་དྲྭ་རྒྱའི་ཐོག་ནས་སོ་ཉུལ་བྱ་ཡུལ་གཙོ་བོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡i
X
2015.08.31
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།