ཨ་རི།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་ཁག་ཅིག་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།

x
ཨརིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་འོས་བསྡུའི་མཚམས་རྡོ་ཞིག་ལ་སླེབས་ལ་ཉེ་བ་ཡིན་པ་དེ་ནི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀས་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་མི་གཏན་འབེབས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་འཚོག་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པ་ལྟར་ གཟའ་འཁོར་རྗེས་མའི་ནང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་་དེ་ནས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ཤར་ལ་འཚོག་གི་ཡོད་པ་རེད། ཉིན་གྲངས་བཞི་རེའི་ཚོགས་ཆེན་ཚར་བའི་རྗེས་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་གཉིས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང་ཁག་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་མ་ཟད་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པའི་འོས་མི་གཉིས་ཀྱི་ཀྱང་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་གྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེ་ཁག་ཅིག་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།
ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ལས་དོན་གྱི་རིམ་པ་གལ་ཆེ་ཁག་ཅིག་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་༢༥i
X
2015.11.25
ཧྥ་རན་སིའི་དམག་སྤྱི། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་དྲག་སྤྱོད་པར་ཁ་གཏད་དམག་འཐབ། ཁ་ཆེ་རྒྱལ་ཁམས་དྲག་སྤྱོད་པར་ཁ་གཏད་དམག་འཐབ། ཏུར་ཀི་དང་ར་ཤི་ཡའི་བར་རྩོད་གླེང་། སྔོན་འགྲོ་འོས་བསྡུའི་འོས་ཤོག་གྲངས་བཤེར། དཔལ་སྤུངས་ཤེས་རབ་གླིང་དགོན་དུ་ཚེས་བཅུའི་གར་འཆམ། སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེ། གསེར་གྱི་གྱི་ལིང་གཟེངས་རྟགས་དུས་སྟོན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།