བོད།

༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དཱགས་སླེལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ།

x
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ཤི་རི་ན་ག་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར་ཁག་ལེགས་པར་བསྐྱངས་གྲུབ་པའི་རྗེས་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ལ་དཱགས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སླེལ་གྱི་གནམ་ཐང་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྐབས་ས་གནས་ཀྱི་འགོ་ཁྲིད་ཁག་དང་ལ་དཱགས་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ དེ་བཞིན་བླ་སྤྲུལ་དང་མང་ཚོགས་ བཅས་ཀྱིས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
༸གོང་ས་མཆོག་ལ་དཱགས་སླེལ་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་པ།
Dalai Lama Arrives in Leh After 6-Day Visit to Srinagari
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡i
X
01.09.2014
ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། དྲ་བརྙན་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༤ ཟླ་ ༩ ཚེས་༠༡

ཧོང་ཀོང་དུ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ། གཞུང་ཚབ་ཁང་དུ་དྲག་སྤྱོད་པ་འཛུལ་བ། སི་རི་ཡའི་དཀའ་ངལ། བྱང་ཨ་རིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་ཆེན། ཨེ་རག་ལ་རོགས་རམ།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། བོད་རྒྱའི་ཚོགས་འདུར་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ།

གྲོང་ཁྱེར་ཧམ་བྷག་ནང་ཐུན་མོང་གི་རྟེན་གཞི་འཚོལ་བ་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུའི་སྟེང་བོད་རྒྱ་མི་རིགས་གཉིས་ནས་བགྲོ་གླེང་གོ་བསྡུར་གནང་བའི་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།།
བརྙན་འཕྲིན།

བརྙན་འཕྲིན། ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཇར་མན་ནང་གི་མཛད་འཕྲིན།

ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གིས་ཇར་མན་ནང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐྱངས་པ་ཐད་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ།