རྒྱ་ནག

ཞིབ་འཇུག་དང་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ལས་འཆར་ཆེ་ཁག་ལག་བསྟར་མི་ཆོག་པ།

རྒྱ་ནག་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་མཁའ་རླུང་འབགས་བཙོག་བཟོ་གཞིའི་འཛུགས་ བསྐྲུན་གྱི་ལས་གཞི་ཁག་ལ་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་རིམ་པ་ཞིག་བྱུང་ པའི་རྗེས། ད་ཆ་འཛུགས་སྐྲུན་གྱི་བཟོ་གྲྭ་གསར་རྒྱག་བྱ་འདོད་ཡོད་མཁན་ཚོས། སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་བཟོ་སྲིད་མིན་ཞིབ་འཇུག་བྱ་རྒྱུས་མཚོན་ པའི་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་ཆོག་མཆན་ངེས་པར་དུ་ཞུ་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་ ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ ཁག་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཞིབ་འཇུག་དང་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ལས་འཆར་ཆེ་ཁག་ལག་བསྟར་མི་ཆོག་པ།
ཞིབ་འཇུག་དང་ཆོག་མཆན་མེད་པར་ལས་འཆར་ཆེ་ཁག་ལག་བསྟར་མི་ཆོག་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡i
X
01.04.2015
ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མོལ། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཐེངས་༢༠ པ། སི་རི་ཡའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩའི་འགན་འཛིན། ནཡེ་ཇེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།