འཛམ་གླིང་།

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་་་ས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨོ་རི་ཀྲི་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་མཚོ་གླིང་ཡུལ་ཁག་མང་པོར་་་མཚོ་ཁའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༣ ཚེས་༤i
X
04.03.2015
༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཚོགས་ཁག་ལྔའི་བརྟན་བཞུགས། ཨ་རི་དང་། ཨ་རི་དང་། ཡུ་ཁེ་རེན། ར་ཤི་ཡའི་འབྲེལ་བ། ར་ཤི་ཡའི་ཆབ་སྲིད་དཀའ་རྙོག བོད་དོན་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ། ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་གི་ལོ་རྒྱུས་དྲན་གསོའི་གཏམ་གླེང་ཚོགས་འདུ། སྐུ་གཤེགས་བྱམས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས། ཨ་རི་དང་ཨི་ཛ་རལ་གྱི་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།