འཛམ་གླིང་།

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་་་ས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨོ་རི་ཀྲི་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་མཚོ་གླིང་ཡུལ་ཁག་མང་པོར་་་མཚོ་ཁའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༡ ཚེས་༢༣i
X
23.01.2015
ཨ་རི་དང་ཀུ་པ། ཉི་ཧོང་གི་མི་བཙན་ཉར། སྨན་པ་དང་སྨན་ཞབས་སོགས་ལ་མཇལ་འཕྲད། སྟོན་པའི་ཞབས་རྗེས་འདེད་པ། ཡེ་མན། སའོ་ཊི་ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འདས་གྲོངས། ཡུག་ཁེ་རཎ། རྒྱ་གར་གྱི་དམངས་གཙོའི་དུས་ཆེན། ཐ་ཡི་ལཎ།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།