འཛམ་གླིང་།

གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉམས་ཞིབ་ཚན་རིག་པ་ཚོས་་་ས་གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨོ་རི་ཀྲི་ལི་ཡ་ལྟ་བུ་མཚོ་གླིང་ཡུལ་ཁག་མང་པོར་་་མཚོ་ཁའི་ས་གནས་ཁག་ཅིག་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་པའི་སྐོར། འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།
གོ་ལའི་ཚ་དྲོད་རྒྱས་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ས་ཆ་མང་པོ་ཆུ་ནང་དིམ་སྲིད་པ།i
|| 0:00:00
...    
 
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༦ཟླ་ ༢་ཚེས་༡༢i
X
2016.02.12
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་རང་དབང་གཟེངས་རྟགས། ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འཐེན་རྩོད། མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འོས་མིའི་བགྲོ་གླེང་། ཧྥ་རན་སི། སི་རི་ཡར་སྐྱོབ་གསོ་རོགས་རམ། གསེར་གྱི་རིན་གོང་འཕར་པ། ཛུ་རིག་གི་ལོ་གསར་ལས་འགུལ། ༧གོང་ས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།