རྒྱ་ནག

ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཉེན།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རྒྱུན་ལྡན་མ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་པའི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཞིག་བཙོང་འཆར་ཡོད་ཅིང་། གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་དེ་ཉོ་འཆར་ཡོད་པའི་མི་དེ་རྒྱ་ནག་དང་བློ་ཐག་ཉེ་པོ་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། མི་དེས་རྒྱ་ནག་གི་ནང་དུ་ཚོང་ལས་གཉེར་ཏེ་ཁེ་ཕན་ཡོད་མཁན་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་འདུག་པས་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་ཉོ་ཚོང་དེས་ཐེ་ཝན་གྱི་རྒྱལ་དོན་བདེ་འཇགས་ལའང་དོ་འཕོག་གཏོང་སྲིད་པའི་དོགས་གཟོན་བྱེད་མཁན་ཡོད་པ་རེད།
ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཉེན།
ཐེ་ཝན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཉེན།i
|| 0:00:00
...    
🔇
X

ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར།

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
ཀུན་གླེང་གསར་འགྱུར། ༢༠༡༥ ཟླ་ ༤ ཚེས་༡i
X
01.04.2015
ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་གྲོས་མོལ། དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུ། ༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་དུས་ཆེན་ཐེངས་༢༠ པ། སི་རི་ཡའི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟངས། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ། རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩའི་འགན་འཛིན། ནཡེ་ཇེ་རི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས།

འབྲེལ་མཐུད་བརྒྱུད་ལམ་ཁག

ངོ་དེབ།