ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་ཀྱི་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད། དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

  • རྒྱང་སྲིང་གི་ཉིན་མོ། ཉིན་ལྟར།
  • བོད་ཀྱི་དུས་ཚོད། 11:00 སྔ་དྲོ།
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 03:00
XS
SM
MD
LG