ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༠༣/༢༩

གཞོན་སྐྱེས་དང་ཤེས་ཡོན། གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་དམིགས་པའི་ལེ་ཚན་འདིའི་ནང་གཙོ་བོ་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ཀྱི་ ཆེད་དུ་གཞོན་སྐྱེས་རང་ངོས་ནས་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་ཆབ་སྲིད་ མང་གཙོ་དང་རིག་གཞུང་ རྩེད་སྣ་དང་ལས་རིགས་སོགས་གཞོན་སྐྱེས་དང་འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་སྣ་དམང་ཐོག་བགྲོ་ གླེང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

  • རྒྱང་སྲིང་དུས་ཚོད། Thursdays
  • འཛམ་གླིང་གཅིག་གྱུར་གྱི་དུས་ཚོད། 1400
  • ལེ་ཚན་རིང་ཐུང་། 20
  • གསན་ན། MP༣
XS
SM
MD
LG