ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

Radio

  • ༠༨:༠༠ - ༠༩:༠༠

    སྔ་དྲོའི་གསར་འགྱུར།

    སྔ་དྲོའི་གསར་འགྱུར། ཉིན་ལྟར་ཐོན་བཞིན་པའི་བོད་དང་ཨ་རིའི་གསར་འགྱུར་ཁག་དང་། འཛམ་གླིང་གསར་འགྱུར་ཁག་རྒྱང་སྲིང་ཞུས་པ་ཕུད།  དེ་མིན་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཁག་ཅིག་རྒྱང་སྲིང་ཞུ་བཞིན་ཡོད།

XS
SM
MD
LG