ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་མདོ་སྨད་རྐང་ཚ་དང་ཟི་ལིང་དུ་ལྟ་ཞིབ་དང་གཏམ་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཞིས་ཅིན་ཕིང་བོད་ཀྱི་མདོ་སྨད་ཁུལ་དུ་ལྟ་ཞིབ་ལ་བསླེབས་ཡོད་ཅིང་། རྐང་ཚ་ཁུལ་དུ་མང་ཚོགས་ལ་གཏམ་བཤད་བྱས་པའི་སྐབས་སུ་ས་གནས་མང་ཚོགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་གནས་སྟངས་ནི་སྔོན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཡར་རྒྱས་ཕྱིན་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཀྱང་སྲིད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཚོས་གཏམ་བཤད་དེ་དག་ནི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཁོ་ནའི་ཆེད་དུ་རེད་ཅེས་གསུང་།

XS
SM
MD
LG