ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

འཛམ་གླིང་གི་་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་རོགས་རམ་་གནང་རྒྱུའི་འབདབརྩོན།


ལོ་ངོ་སྟོང་ཚོ་གསར་པ་ཤར་བའི་སྐབས་ འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་རྣམས་ཀྱིས་ དབུལ་ཕོངས་ཉམ་དང་ ནད་གཡམས་ ཡིག་རྨོངས་དང་ དེ་བཞིན་འདྲ་མཉམ་མེད་པ་བཅས་སྤྱིར་བཏང་གི་གནས་ཚུལ་ལས་བརྒལ་བས་དཀའ་ངལ་ཁག་སེལ་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ངེས་ཅན་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པར་སོང་ འདས་པའི་ལོ་ངོ་བཅུ་ཕྲག་ནང་ཡར་རྒྱས་གང་འཚམས་སོན་ཡོད་ནའང་ ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཁ་ཤས་ཀྱིས་ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ མཚམས་སུ་དམིགས་ཡུལ་ལེགས་གྲུབ་་ཡོང་རྒྱུར་ད་ལ་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG