ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༡

རང་བཙན་མེད་ན། བོད་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་རང་བསྲེགས་ངོ་རྒོལ་ཞིག་གིས་བརྗོད་ཡོད་པ།


འཕགས་མོ་དོན་འགྲུབ་
འཕགས་མོ་དོན་འགྲུབ་
འཕགས་མོ་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་རྩ་དོན་གྱི་ཆེད་རང་ལུས་མེར་སྲེག་མ་བཏང་གོང་དུ། གྲོགས་པོ་ཞིག་དང་གླེང་མོལ་གནང་པའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཟླ་བ་གཉིས་སོང་བའི་རྗེས་སུ་ཕྱིར་ཐོན་ཡོད་པའི་སྐོར་ བོད་གནས་དྲ་རྒྱ་ཁག་གི་ཐོག་འདོན་སྤེལ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བྱུང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
XS
SM
MD
LG