ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་ག་དུས་དྲང་པོ་རྗོད་ཀྱི་རེད་དམ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རང་ཉིད་གི་དཔའ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏང་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་མཉམ་དུ་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་རྨངས་གཞི་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་འགྲེལ་བརྗོད་ཡང་ཡང་བྱས་ཡོད་ཀྱང་ད་ཀྱི་བར་ལག་བསྟར་བྱས་མེད་སྟབས་དངོས་སུ་ག་དུས་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་ཉམས་ཞིབ་པ་ཚོས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་སོགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG