ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

ཨ་རིའི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པའི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་སྟེང་འོས་མི་འདེམས་སྲོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ནི་ཕྱིས་སུ་དར་བ་དང་། སྔོན་ཆད་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་ཚོགས་ཆུང་རྣམས་འདུས་ནས་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་འོས་མི་བདམས། ༡༨༣༢་ལོ་ནས་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་རྒྱས་འཛོམས་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ནས་འོས་མི་བདམས།

XS
SM
MD
LG