ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིར་སྐད་འཕྲིན་བཀག་སྡོམ་གྱི་དམིགས་ཡུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཨ་རིར་སྐད་འཕྲིན་བཀག་སྡོམ་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་མོད། འོན་ཀྱང་ཨ་རིར་གནས་འཁོད་རྒྱ་ནག་པ་ས་ཡ་མང་པོ་དང་བོད་པ་ཚོར་རང་གི་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱ་རྒྱུ་དེར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་ཀྱི་རེད་ཅེས་རྒྱུ་མཚན་བགྲང་མཁན་ཡོད་ཅིང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG