ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་དབར་འགྲན་བསྡུར་ཡོད་པ་ནུབ་ཕྱོགས་པས་བཟོས་ཀྱི་ཡོད་པ།


ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ཡུལ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་རྣམས་དང་ཆེས་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་གཉིས་པ་བྱ་རྒྱུའི་གོང་དེར་ རྒྱ་གར་གྱིས་ཨ་ཕི་རི་ཀའི་ནང་ཕྱི་འབྲེལ་དང་ཚོང་ལས་ཀྱི་ལས་དོན་འབྲེལ་ལམ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་པའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་དང་འགྲན་བསྡུར་གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པ་སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG