ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་་གོམ་བགྲོད།


ཨོ་སི་ཀྲོ་རི་ཡའི་སི་དྲི་ནི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་མི་གྲངས་བརྒྱད་ཁྲི་ཙམ་ཞིག་གིས་ལོ་ལྟར་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་ད་ལོ་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་དེའི་ནང་བོད་མི་དང་བོད་དོན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་བཅས་ཀྱི་ཚོགས་ཁག་ནས་ཀྱང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཏེ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་བརྒྱ་ཆེ་སྤེལ་ཐུབ་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་དོན་ལྡན་ལགས་ཀྱིས་ཨོ་སི་ཀྲོ་རི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་སི་དྲི་ནི་ནས་བཏང་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང༌།

XS
SM
MD
LG