ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་གཞོན་ནུའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཟླ་བ་རྗེས་མ་རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱོད་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཨཱ་རུ་ནཱ་ཅལ་པར་དྷེཤ་མངའ་སྡེ་ནས་ཡིན་པའི་ན་གཞོན་གཅིག་ཀྱང་འཇུག་ཆོག་གི་མེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ནས་སྔོན་འགྲོའི་ཆ་རྐྱེན་བཏོན་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་འཆར་གཞི་དེ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས། དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG