ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་གཞོན་པས་ལ་ཐིན་ཨ་མི་རི་ཀར་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་ཐད་བཀའ་མོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཀ་མ་ལ་ཧེ་རཱི་སིའི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་འདྲི་ཐོག་མར་ནི་རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་གྷོ་ཊི་མ་ལར་ཕེབས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་གིས་ཕབས་བསུ་ཞུས་ཡོད་ཅིང་།

XS
SM
MD
LG