ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་རྒྱ་བོད་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་པ།


ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་ཆ་རྐྱེན་མེད་པའི་ཐོག་ནས་གྲོས་མོལ་གནང་དགོས་ཞེས་སྐུལ་མ་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG