ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་དང་རྒྱ་གར་གྱིས་རིན་གོང་ཆུང་བའི་སྨན་རྫས་བཟོ་རྒྱུར་ཨ་མི་རི་ཀས་འགོག་ཐབས་བྱས་པ།


རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་ལྟ་བུ་འབུར་དུ་ཐོན་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཚོང་གི་སྒྲིག་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་བརྟེན་ཁེ་དབང་སྒེར་སྤྱོད་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་གཡོལ་ཏེ་རེག་དུག་གི་ནད་བཅོས་ཐབས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པ་ལྟར་སྐྲན་ནད་དང་ ན་ཚ་གཞན་བཅོས་ཐབས་ཆེད་རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གིས་རིན་གོང་ཧང་ཅང་ཆུང་བའི་སྨན་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ཨ་རིའི་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་འཛིན་སྐྱོང་ཁང་གིས་བཀག་འགོག་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འའཛིན་གྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG