ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེ་ཝན་གྱིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་ཇུས་གསར་པར་དགའ་བསུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མེཀ་ཕོམ་ཕེའོ་ཡིས་ཐེ་ཝན་ལ་ཕྱི་འབྲེལ་འཛིན་ཕྱོགས་ཐད་དུ་དམ་དྲག་ཅན་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཁག་ཅིག་མེད་པར་བཟོ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་ཐེ་ཝན་ལ་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་འཚམས་གཟིགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ལ་ཐེ་ཝན་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG