ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་ཨ་རི་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྒྱ་གར་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ།


བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་ཨ་རི་འབྲེལ་མཐུད་པ་རྒྱ་གར་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པ།

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་བོད་དོན་ཐད་ཀྱི་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ལྕམ་མི་རི་ཡ་ཨོ་ཌོ་རོ་ཡིས་རྒྱ་གར་ནང་ཡོད་པའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་དང་དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་འབྲུག་བཅས་ནང་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།

XS
SM
MD
LG