ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་ཐ་ཝན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།


ཨ་རིས་ཐ་ཝན་ལ་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ།

ཨ་རའི་གཞུང་གིས་ཐ་ཝན་ལ་ F16 རྟགས་ཅན་གྱི་མཁའ་དམག་གནམ་གྲུ་ཚོང་བསྒྱུར་བྱ་རྒྱུ་མིན་ལུགས་བརྗོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད་ཀྱང་ཐ་ཝན་དང་ཨ་རི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་ཚོས་ད་ལྟའི་ཆར་གནད་དོན་དེའི་ཐོག་ཐག་གཅོད་གང་ཡང་བྱུང་མེད་ལུགས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG