ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རི་དང་བྷར་མ་གཞུང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ཁྱབ་བརྡལ་བཀག་སྡོམ་གྱི་གྲོས་མོལ་བྱས་པ།


ཨ་རིའི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་དོན་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན་ ཉེ་བའི་དུས་སུ་མང་གཙོ་དང་གུ་ཡངས་ཀྱི་བཅོས་འགྱུར་མང་པོ་གཏོང་མཁན་བྷར་མ་ ཡུལ་གྱིས་ད་ཆ་སོ་སོའི་ཡུལ་གྱི་དོགས་ཡོད་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གྲར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་དུ་འཇུག་རྒྱུས་མཚོན་པའི་བདེ་འཇགས་ཀྱི་ལས་དོན་གསར་པ་ཁག་ཅིག་བྱེད་རྒྱུའི་གྲོས་འཆམ་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ། འདིའི་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ཤོག་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG