ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལི་བྷ་ཡ།


ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ལི་བྷ་ཡ།

སྲིད་འཛིན་ Barack Obama མགྲིན་ཚབ་པ་དང་ ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཆེས་མཐོའི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་ལི་བྷ་ཡའི་འགོ་ཁྲིད་ཁ་རྷ་ཕི་ཡི་དབང་སྒྱུར་མཇུག་སྒྲིལ་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཉེས་པོ་བསླེབས་ཡོད་པའི་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་་Michael Bowman གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG