ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་༢༠༢༠་ལོའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་འདེམས་བྱ་རྒྱུ་དེར་ཉི་མ་བརྒྱ་ཡས་མས་ཤིག་ལས་མེད་པའི་སྐབས་འདིར་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་འདྲི་ཞིབ་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱི་ཁ་གཏད་པ་སྟེ། དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་དང་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པ་ཟུར་པ་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་མི་དམངས་རྒྱབ་སྐྱོར་པ་མང་བ་ཡོད་ཅིང་།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG