ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་སི་རི་ཡའི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱ་ནག་དང་གྲོས་མོལ།


ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མོ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་འཁྲིད་ཚོ་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་སྟེ་སི་རི་ཡའི་ནང་གི་འཁྲུགས་འཛིངས་མཚམས་འཇོག་ཡོང་ཐབས་བྱེད་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐད་གྲོས་མོལ་གནང་ཡོད་པ་དང་་ད་བར་ན་གྱེན་ལོག་པས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སི་རི་ཡ་གཞུང་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་དང་ར་ཤི་ཡས་བཀག་འགོག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG