ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་ སྟང་ཚོ་གསར་པའི་་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས།


སྟོང་ཚོ་གསར་པའི་ནང་ཡར་རྒྱས་ཡོང་བར་བྱེད་པའི་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ལས་འཆར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་ཉིན་གསུམ་གྱི་ཚོགས་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེ་མཐོའི་ལྷན་ཚོགས་དེ་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱས་ཡོད་ནའང་ ལས་འཆར་ཁག་དོན་འབྲས་སོན་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་རིམ་ཁག་མཇུག་བསྒྲིལ་བྱུང་མེད་པ་རེད ལོ་ངོ་སྟོང་ཚོ་གསར་པར་་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའི་དམིགས་ཡུལ་ཁག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ བར་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་ཆེད་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ཐབས་ཇུས་ཁག་དང་བཟོ་ལས་འབྱོར་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་དངུལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ལས་གཞི་དོན་གཉེར་བ་ཚོས་མུ་མཐུད་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG