ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་༡༣༠་ཙམ་འདི་ལོ་ལྡི་ལིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་ཚུད་ཡོད་པ།


ལྡི་ལིའི་མཐོ་སློབ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་གཟིགས་སྐྱོང་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་བརྒྱ་དང་སུམ་ཅུ་ཙམ་འདི་ལོ་ལྡི་ལིའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་གསར་དུ་འཛུལ་ཞུགས་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ལྡི་ལི་ནས་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG