ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཟས་བཅུད་མི་འདང་བའི་ཕྲུ་གུ


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བྱིས་པའི་ཐེབས་རྩ་ཁང་གིས་ ཐན་པ་བསྟན་སའི་ཨཕྷི་རི་ཀའི་ས་ཧ་ར་བྱེ་ཐང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་གྲུ་ཁག་གི་བྱིས་པ་ཚོའི་ནང་ཟས་བཅུད་མི་འདང་པའི་ཚད་གཞི་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་ཆགས་ཡོད་ལུགས་བརྗོད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་འདི་ག་ཨ་རིའི་རྒྱང་བསྲིང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ལི་ས་ཤེ་ལན་གྱིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG