ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེན་ཁ་མང་པོར་འཛེམས་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཡོད་པ།


བོད་མདོ་སྨད་རྨ་ཆུ་རྫོང་གི་ནང་ཉེ་དུས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་རིགས་དབྱེ་འབྱེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་སློབ་སྦྱོང་མཐར་སོན་པའི་རྗེས་སུའང་ད་དུང་རང་གི་ཤེས་ཚད་ལ་གཞིགས་པའི་ལས་ཀ་མ་རག་པར་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་ལུགས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG