ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

འབྲོག་པ་གྲོང་སར་གནས་སྤོ་བྱེད་འཇུག་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་བཙན་ཤེད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་འབྲོག་པ་རྣམས་བཙན་བཤེད་ཀྱིས་གྲོང་སར་གནས་སྤོ་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ བཟའ་བཅའི་ཐོབ་ཐང་དམ་དོན་བྱེད་པའི་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་སྐུ་ཚབ་ཀྱིས་ ཇི་ནི་ཝར་འཚོག་བཞིན་པའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་ཏེ་ སྲིད་བྱུས་དེ་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་པ་འབྲོག་པ་ཚོར་དཀའ་ངལ་མང་དག་ཅིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པ་རྣམས་འཐེར་འདོན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG