ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཆེས་བྷར་མ་ལ་ནས་འོས་བསྡུའི་གོང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙོན་པ་གློད་དགོས་གསུངས་གཞག


འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེ་མཆོག་གིས་བྷར་མའི་གཞུང་ལ་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་བཅིུག་པའི་ནང་བྱ་རྒྱུའི་འོས་བསྡུ་དེ་བཞིན་ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་དང་ཡིད་ཆེས་འཕེར་ངེས་ཞིག་དང་མི་མང་གི་སྡེ་ཚན་ཁག་མཉམ་ཞུགས་ལེགས་པར་བྱེད་པ་ཞིག་དགོས་པ་དང་ དེ་བཞིན་འོས་བསྡུའི་སྔོན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་བཙོན་པ་ཡོངས་རྗོགས་གློད་བཀྲོལ་གཏོང་དགོས་ཞེས་སྐུལ་མ་ཡང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG