ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡོད་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གིས་རིང་མིན་འདི་ཟླའི་ཚེས་༢༢ཀྱི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོར་བསྐྱར་ཞིབ་གནང་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ད་རེས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདི་ནི་བོད་ནང་བོད་མི་༡༢༡གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་བཏང་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་གནང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སུད་སི་ནང་བཅའ་བཞུགས་བོད་ཀྱི་འགྲོབ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ངག་དབང་ཆོས་འཕེལ་ལགས་སུ་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་གི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG