ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་དང་པ་ཀིས་ཐན་ནང་གི་ཆུ་ལོག


པ་ཀིས་ཐན་གྱི་ཞུང་ཚབ་ཨག་རམ་གྱིས་ཇི་ནི་ཝའི་ལྷན་ཚོགས་སུ་པ་ཀིས་ཐན་ ནང་བསྐྱར་གསོའི་ཆེད་ཨ་སྒོར་འཐེར་འབུམ་ཁ་ཤས་མཁོ་བ་མ་ཟད་ མི་ས་ཡ་༢༠ཙམ་ལ་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པར་རོགས་རམ་རྒྱ་ཆེ་ཡོང་བའི་རེ་བསྐུལ་ཞུས་པའི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG