ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་མ་གཏོགས་སྐྱེ་མི་ཆོག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ།


རྒྱ་ནག་ནང་ཕྲུ་གུ་གཅིག་མ་གཏོགས་སྐྱེ་མི་ཆོག་པའི་སྲིད་བྱུས་ལ་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG