ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་གི་དབུལ་ཕོངས་ཉམ་ཐག་ཚོར་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༤༢གནང་པ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་དབུལ་ཞིང་ཕོངས་པ་དང་ ནད་ཀྱིས་མནར་བ་ དེ་བཞིན་དམག་འཁྲུག་གི་དཀའ་ངལ་སོགས་ཡོད་པའི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་དགུ་ལ་ཨ་སྒོར་ས་ཡ་༤༢ཀྱྀ་རོགས་རམ་གནང་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་

XS
SM
MD
LG