ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་ཉེན་བརྡ།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ཞིབ་འཇུག་རུ་ཁག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཨ་མདོ་རྔ་པ་རྫོང་དང་། རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པར་དྲག་ཆས་ཉེན་རྟོག་པ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འགྲེམ་འཇོག་བྱས་ཏེ། བོད་པ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ལ་གནོན་སྡོམ་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་ལ་བློ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཡོད་ཅེས་རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG