ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་སོག་གི་འབྲོག་པའི་གཞིས་ཆགས་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱུར་ཞིབ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག


མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་གཅིག་རྒྱ་ནག་ལ་ཕེབས་པ་དང་། ཁོང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་དང་ནང་སོག་གི་འབྲོག་པའི་འཚོ་བར་བཙན་ཤུགས་ཀྱིས་བཅོས་བསྒྱུར་གཏོང་གི་ཡོད་པ་དེར་དགེ་མཚན་ཡོད་མེད་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པ་དང་ནང་སོག་གི་འབྲོག་པ་ཚོ་གྲོང་རྡལ་ཁག་ལ་གཏན་སྡོད་གཞིས་ཆགས་བྱེད་དུ་འཇུག་པའི་སྲིད་ཇུས་དེར་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་ཞེས་་ནན་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འཕྲིན་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡིས་རེད།།

XS
SM
MD
LG