ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༢

ཡུཀ་རེན་གྱི་དམག་འཁྲུག་གིས་ཡོ་རོབ་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡོ་རོབ་ཀྱི་ཉེ་འཁྲིས་སུ་གནས་འཁོད་ཡུཀ་རེན་ལ་ཨུ་རུ་སུས་དམག་དོན་བཙན་འཛུལ་བྱས་རྐྱེན། ད་ཆ་ཡོ་རོབ་མངའ་ཁུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་༢༧ གྱི་ཆིག་སྒྲིལ་འདུ་ཤེས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་ཀྱང་། གནས་སྟངས་འདི་བཞིན་མུ་མཐུད་ནས་གནས་མིན་དེ་རྒྱུ་རྐྱེན་མང་པོ་ཞིག་ལ་རག་ལས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG